Projekt je realizován z grantu Moravskoslezského kraje

Zahájen projekt

V úterý 2. května 2017 byl zahájen projekt zaměřený na vytvoření ucelené jednoduché metodiky pro hodnocení finančního zdraví obcí. Projekt je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje. Vytvořený software bude umístěn na webových stránkách Moravskoslezského kraje. O průběhu řešení projektu budou pravidelně podávány informace.