Projekt je realizován z grantu Moravskoslezského kraje

Realizační tým

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
hlavní řešitel

Ing. Dominik Vymětal, DrSc.
projektový manažer

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
odborný řešitel

Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
odborný řešitel

Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.
odborný řešitel

Dr. Ing. Ingrid Majerová
odborný řešitel

Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
odborný řešitel

Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
odborný řešitel

Ing. Jan Górecki, Ph.D.
odborný řešitel

Ing. Radim Dolák, Ph.D.
odborný řešitel

Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
odborný řešitel

David Jančar
odborný řešitel

Ing. Dagmar Kazíková
odborný řešitel

Bc. Jana Cyroňová
odborný řešitel

Ing. Tomáš Pražák
řešitel – podpora odborných řešitelů

Ing. Petra Chmielová
koordinátor dotazníkových akcí

Ing. Lenka Přečková
webmaster

Ing. Dagmar Labudková
administrátor