Projekt je realizován z grantu Moravskoslezského kraje

Dotazníkové šetření

Zahájena dotazníková akce pro doplnění testovací beta-verze

Pro sledování finančního zdraví vybraných obcí a zjištění jejich případných problém byla na začátku července zahájena dotazníková akce, kdy probíhají pohovory s vedoucími představiteli obcí. Cílem je dále doplnit metodiku sledování a vyhodnocování a prověřit správnost testovací verze připraveného sledování. Akce bude probíhat do poloviny srpna.