Projekt je realizován z grantu Moravskoslezského kraje

První verze sledování finančního zdraví obcí

Byla spuštěna první verze sledování finančního zdraví obcí

14. února byla spuštěna první předběžná verze sledování finančního zdraví obcí. Cílem je dát představitelům obcí rychlý a průhledný nástroj sledování s přístupem přes internet.

http://fsm.cms.opf.slu.cz/