Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí

Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí

Cílem projektu je vytvořit ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěna například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Uvedený software bude umožňovat představitelům obcí a měst, které se na projektu budou spolupodílet, zjistit prostřednictvím jednoznačně definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází daná municipalita z hlediska finančního zdraví. Hlavním přínosem projektu bude výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst o jejich finančním zdraví a případných rizicích, které s dalším nezodpovědným hospodařením souvisí. Více informací